Zásady Ochrany Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

V TeraPie Reiter - Salon Masáže si vážíme důvěry našich klientů a bereme velmi vážně ochranu jejich osobních údajů. Tento dokument slouží jako zásady ochrany osobních údajů naší společnosti a popisuje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám poskytujete, když naši služby využíváte. Ochrana vašich osobní údajů je pro nás prioritou, a proto přistupujeme ke všem osobním datům s nejvyšší možnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Při správě vašich osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením GDPR i dalšími předpisy. K ochraně osobních údajů používáme přiměřená technická a organizační opatření, která zabezpečí vysokou úroveň bezpečnosti zpracovaných dat. Důsledně aplikujeme principy zákona o ochraně osobních údajů, zejména zásady správnosti, právoplatnosti a transparentnosti, účelové omezení, minimalizace dat, přesnosti, omezení úložné kapacity, integrity a důvěrnosti.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme při poskytování našich masážních služeb, při komunikaci s klienty, při rezervaci termínu či při přihlášení k odběru našeho newsletteru. Informace, které můžeme shromažďovat, zahrnují vaše jméno, kontaktní údaje, informace o rezervacích a preferencích, stejně jako jiné informace, které potřebujeme k poskytnutí kvalitních služeb. Klientská data jsou shromažďována pouze s explicitním souhlasem klienta a jsou používána ve shodě s účelem, pro který byla shromážděna. Respektujeme právo našich klientů na informovanost o rozsahu a účelu shromažďování osobních údajů.

Užití a sdílení osobních údajů

Osobní údaje klientů jsou používány výhradně pro účely rezervací, zlepšení služeb, komunikace a marketingové aktivity. Sdílení osobních údajů s třetími stranami probíhá pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné pro plnění smluvních závazků, a vždy s přiměřeným bezpečnostním zárukami a v souladu s právními předpisy. Klientská data mohou být také zpracována pro vnitřní statistické účely, avšak v anonymizované formě, která neumožňuje osobní identifikaci.

Ochrana a bezpečnost údajů

Pro ochranu osobních údajů našich klientů používáme rozmanité bezpečnostní technologie a postupy, které pomáhají chránit vaše informace před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Mezi tyto opatření patří i používání moderních šifer a firewallů, pravidelné bezpečnostní audity a školení zaměstnanců o důležitosti a metodách ochrany osobních údajů. Zajišťujeme také, aby naše externí partneři a dodavatelé, kteří mohou přicházet do kontaktu s osobními údaji našich klientů, dodržovali stejně přísné normy ochrany dat.

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

Klienti mají právo kdykoliv požádat o přístup k svým osobním údajům, které máme uložené, a mají právo tyto informace aktualizovat nebo opravit. Stejně tak mají právo požádat o výmaz svých osobních údajů, nebo omezit jejich zpracování. Pokud si přejete vykonat některá z těchto práv, nebo máte jiné dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na adrese [email protected]. Pro usnadnění komunikace a rychlé vyřízení vašich požadavků vždy uveďte dostatečné identifikační údaje. S vaším souhlasem a za účelem informovanosti naší klientely uvádíme kontaktní informace na vlastníka webu: František Hradec, Antonína Dvořáka 30/30, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Czechia.

Napsat komentář