Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost TeraPie Reiter - Salon Masáže se zavazuje chránit soukromí našich klientů a zajišťuje, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, bezpečně a v souladu s platnými právními předpisy. Důkladně respektujeme vaše práva a svobodu a jsme připraveni v maximální možné míře podporovat vaši kontrolu nad osobními údaji, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Zavazujeme se dodržovat vysoké standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení informací. Tento dokument slouží jako rozsáhlý zdroj informací o tom, jakým způsobem zacházíme s osobními údaji našich klientů, jaká jsou vaše práva a jak můžete svá práva uplatňovat.

V tomto dokumentu najdete detailní informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme, proč je potřebujeme a jak s nimi naložíme. Dále se dozvíte, kdo má k těmto údajům přístup a jak můžete kontaktovat našeho zpracovatele osobních údajů v případě, že budete chtít vykonat svá práva související s ochranou osobních údajů, jako je právo na přístup, opravu, smazání či omezení zpracování vašich dat. Popisujeme rovněž, jaké bezpečnostní opatření provádíme, abychom zabezpečili vaše údaje proti neoprávněnému zpracování nebo proti úniku dat.

Transparentnost a účel zpracování údajů

V naší společnosti klade velký důraz na transparentnost a jasnou komunikaci týkající se zpracování osobních údajů našich klientů. Vysvětlujeme proč, jak dlouho a jakým způsobem zpracováváme shromážděné informace. S ohledem na poskytované služby je nezbytné zpracovávat určité osobní údaje našich klientů, jako jsou jméno, příjmení, kontaktní údaje a informace potřebné pro realizaci masážních služeb. Zajišťujeme, že zpracování těchto osobních údajů je omezené pouze na účely, pro které byly poskytnuty, a nejsou zpracovávány žádné nadbytečné údaje. Tyto účely mohou zahrnovat zajištění samotné masážní služby, správu rezervací, komunikaci s klientem, účetní a daňové záležitosti, marketingové aktivity a další operace spojené s běžným provozem našeho salonu.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte různá práva, která vám umožňují kontrolovat a spravovat vaše osobní údaje v našem salonu. Tyto práva zahrnují zejména právo na přístup k vašim údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Za účelem využití těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat našeho zástupce prostřednictvím elektronické pošty na adrese [email protected]. Jsme připraveni reagovat na vaše požadavky a poskytnout vám potřebnou asistenci a informace. Záleží nám na vašem soukromí a ujišťujeme vás o naší spolupráci a podpoře při ochraně a správě vašich osobních údajů v souladu s vašimi přáními a platnými zákony.

Kontaktní údaje provozovatele webu a salonu:
František Hradec
Antonína Dvořáka 30/30
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Česká republika

Napsat komentář